ثبت پروژه

با تکمیل فرم و ثبت اطلاعات درخواستی
پروژتو به ما بسپر

آرتاپژوهش به شما کمک میکند تا مقالات مقطع ارشد ، دکتری و سایر طرح های پژوهشی خود را به کامل ترین صورت تدوین و ارائه دهید . برای ثبت سفارش پروژه خود ، اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام و نام خانوادگی ، شماره تماس ، ایمیل و موضوع پروژه را در کادر مشخص شده وارد کنید . همچنین موضوع و توضیحی کوتاه در خصوص پروژتان بنویسید . توضیحات وارد شده ی شما توسط کارشناسان آرتا بررسی و جهت انجام فرایند تدوین پروژه با شما در ارتباط خواهیم بود